Jakimi metodami można badać zawodowe kompetencje pracowników.

Rozmaite firmy i przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne czynniki gdy będzie chodzić o ocenianie swoich pracowników. Kryteria te często się opierają bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności kogoś. W innych przypadkach z kolei stosuje się różnego rodzaju narzędzia, mające za zadanie zmierzyć dokładnie wszystkich aspektów wiążących się z wykonywaniem obowiązków przez daną… Continue Reading