Z jakiego powodu coaching nie jest lekarstwem na rozwiązanie każdego problemu.

Coaching stał się niezwykle modnym wśród licznych osób stwierdzeniem. W największym skrócie jest to pomaganie innym ludziom w tym, aby mogli oni jeszcze lepiej działać i wspinali się na wyżyny swoich możliwości. Coaching nierozerwalnie jest związany z osobą trenera, którego rolą będzie pomaganie takiej osobie w uzyskaniu określonych celów. W ciągu ostatnich lat dookoła coachingu… Continue Reading