Czemu coaching nie będzie lekiem na rozwiązanie każdego problemu.

Coaching jest bardzo modnym wśród licznych osób hasłem. W największym skrócie będzie to pomoc innym osobom w tym, żeby jeszcze lepiej oni działali i wspinali się na wyżyny umiejętności i możliwości. Coaching nierozerwalnie jest związany z postacią trenera, zadaniem którego będzie wsparcie swojego podopiecznego w próbie zdobycia celów, które on sobie wyznaczy. W ciągu ostatnich… Continue Reading