<!–more–>Rozmaite terenowe gry są coraz popularniejsze wśród małych i dużych firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem zalety, które odnieść można po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra potrafi poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a poza tym poszerzyć umiejętności i kompetencje tak bardzo przydatne w wielu zawodach. <br> Całkiem niedawno z naprawdę dużym rozmachem zorganizowana została przez znany… Continue Reading