Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy ze… Continue Reading


Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni… Continue Reading


Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład… Continue Reading


Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie miesiące to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy z… Continue Reading


Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni wypłaca je właściciel firmy, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS…. Continue Reading